Inne wspólne życie jest możliwe.
Dyskusja online

Polska jest jednym ze światowych liderów w przyjmowaniu zarobkowych imigrantów. Mimo to, prowadzona narracja polityczna wciąż opiera się na archaicznych, często stygmatyzujących kategoriach podziału mieszkańców Polski: obywateli – nieobywateli. „Obcy” nierzadko stają się obiektem strachu czy nienawiści. Taki dysonans prowadzonej polityki imigracyjnej prowadzi do utrudnienia procesów integracyjnych, a nawet dyskryminacji i wykluczenia.

W tej sytuacji niezbędne wydaje się poszukiwanie i wprowadzenia do szerokiej dyskusji publicznej nowego języka, który skupiałby się na integracji, a nie podziałach. W jaki sposób przeciwstawiać się niechęci wobec „innych”? Jakiego języka mogliby używać imigranci w obronie własnych praw? Jakie wartości i symbole są potrzebne w celu obrony praw człowieka? Czy może w tym pomóc sztuka? Podczas dyskusji online zastanowimy się, na czym opierać swoje działania, aby miały one szansę zmienić kierunek przyjętych obecnie narracji narodowych.

Dyskusja odbędzie się w ramach projektu „Wybory”, autorką którego jest Marta Romankiv.

Link do dyskusji na platformie ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/9788238423?pwd=dWxlTUVaS1JBNkt6WWtLQVNxMjNTZz09

Meeting ID: 978 823 8423
Password: Wybory

W dyskusji udział wezmą:

prof. Witold Klaus – członek zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog i badacz migracji; absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych prowadzonego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; laureat Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ashoka – Innovators for the Public).

Marta Romankiv – urodzona we Lwowie artystka interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Artystka interesuje się różnego rodzaju mniejszościami, a zwłaszcza tematyką narodowości, obywatelstwa oraz związanymi z tym nierównościami społecznymi, problemami tożsamościowymi, jak i prawnymi. Mieszka i pracuje w Polsce.

Ivanna Berchak – artystka interdyscyplinarna, kuratorka niezależna, mediatorka sztuki. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Mediacja Sztuki oraz studia drugiego stopnia na kierunku Malarstwo. Uczestniczyła w wielu projektach, festiwalach, zajmuje się organizacją wystaw, prowadzi zajęcia edukacyjne, pisze teksty o sztuce. Pracowała jako asystentka w Fundacji Galerii Foksal, w Fotograf Galllery (Praga). Od 2017 prowadzi Ukraińską Galerię w Warszawie. Obecnie pracuje w archiwum Magdaleny Więcek.

Yulia Krivich – artystka wizualna, fotografka. ​Ukończyła Akademię Architektury i Budownictwa w rodzinnym Dnieprze oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Sztuki Mediów). Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, między innymi solowa „Zuchwałość i Młodość” w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu w 2017 roku oraz „Wystawa artystów zagranicznych mieszkających w Polsce” w Biennale Warszawa w 2019 roku. Laureatka sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie (2015), stypendystka Narodowego Centrum Kultury (2016), laureatka Pinchuk Art Center w Kijowie (2018). W swojej twórczości podejmuje pytania o tożsamość, łącząc elementy dokumentu z kreacją, a tematy polityczne z historią osobistą. ​Pracuje z przestrzenią publiczną (akcja „W Ukrainie”, akcja „List”). Współpracuje z Radio Kapitał, gdzie tworzy audycje „SAMI SVOI”. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Feras Daboul – mentor kulturowy w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Fundacji Ocalenie, edukator międzykulturowy, nauczyciel języka arabskiego oraz tłumacz. Uczy również w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia. Jest absolwentem Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie głównymi tematami jego studiów były kultura audiowidzualna, sztuka i społeczeństwo. Laureat Fundacji Polcul za pracę na rzecz pomocy uchodźcom w Polsce. Feras działa na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce oraz lepszego postrzegania migrantów przez społeczeństwo polskie. Urodził się w 1986 roku w Damaszku w Syrii, mieszka w Warszawie od września 2012 roku. Przed wyjazdem do Polski pracował dla UNHCR w Damaszku.

Vera Zalutskaya (1991, Grodno, Białoruś) – kuratorka sztuki współczesnej, koordynatorka projektów artystycznych. Zainteresowana głównie sztuką Europy Środkowo i Południowo-Wschodniej w kontekście studiów postkolonialnych. Absolwentka Europejskiego Humanistycznego Uniwersytetu w Wilnie (kierunek: Teoria i praktyki sztuki współczesnej) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Kulturoznawstwo: porównawcze studia cywilizacji oraz Historia sztuki, spec. kuratorska).