Niesłyszalne głosy. Narodowość barierą dla demokracji?
Dyskusja online

Polska jest jednym ze światowych liderów w przyjmowaniu zarobkowych imigrantów. Obecnie w Polsce ponad 423 tys. cudzoziemców posiada ważne dokumenty pobytowe. Szacuje się jednak, że faktyczna liczba cudzoziemców jest o wiele większa i może sięgać nawet kilku milionów osób. Przekładając na wartości procentowe, mniejszości narodowe, uwzględniająca aktualną, jak i wcześniejsze fale emigracji, może liczyć około 5% populacji Polski.

Imigranci i Imigrantki są wśród nas, pracują głównie w sektorze handlu, usług, budownictwa, produkcji przemysłowej. Spotykamy ich codziennie. Wśród nich są specjaliści i ludzie zdobywający doświadczenie, młodzi i dojrzali, znający język polski i dopiero się z nim oswajający. Stanowią grupę zróżnicowaną.

Imigranci kształtują rzeczywistość krajów, które uważane są za demokratyczne, a jednocześnie nie mają wpływu na ich polityczny kształt. Czy jest dla nich miejsce jako czynnych uczestników życia politycznego? Jaką rolę nowi mieszkańcy mogliby odgrywać we współczesnym systemie demokratycznym? Czy jesteśmy w stanie spojrzeć w przyszłość jako miejsce, gdzie granice mogą przestać być barierą dla demokracji?

O społecznym i politycznym wymiarze (nie)obecności imigrantek i imigrantów w Polsce będziemy rozmawiać w kontekście interwencji artystycznej Marty Romankiv.

Link do spotkania na platformie zoom:
https://us02web.zoom.us/j/9788238423?pwd=dWxlTUVaS1JBNkt6WWtLQVNxMjNTZz09

Meeting ID: 978 823 8423
Password: Wybory

W dyskusji udział wezmą:

Natalia Gebert – z wykształcenia kulturoznawczyni, z zawodu tłumaczka, z zamiłowania mól książkowy. Współzałożycielka warszawskiej inicjatywy nieformalnej Dom Otwarty. Od 2015 r. działa społecznie na rzecz uchodźców i szerzenia wiedzy o migracjach. W 2018 r. za działalność społeczną otrzymała Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy.

Ewa Piepiora – dr nauk społecznych swoje zainteresowania koncentruje na polityce społecznej i imigracyjnej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od kilku lat jest członkiem Stowarzyszenia Refugees Szczecin.

Marta Romankiv – urodzona w 1995 roku we Lwowie. Jest artystką interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Artystka interesuje się różnego rodzaju mniejszościami, a zwłaszcza tematyką narodowości, obywatelstwa oraz związanymi z tym nierównościami społecznymi, problemami tożsamościowymi, jak i prawnymi. Mieszka i pracuje w Polsce.

Dr hab. Fuad Jomma – z pochodzenia kurd z Syrii. Prowadzi badania naukowe nad problematyką tożsamości politycznej i społeczno – kulturowej Bliskiego Wschodu. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

dr Jędrzej Wijas – kurator wystaw w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, wykładowca akademicki, w latach 2002 – 2014 radny Szczecina, specjalizujący się w problematyce kulturalnej i społecznej.