Przejmując scenę: Polifoniczny manifest dla przyszłości
Zorka Wollny i Chór Polin

Projekt zakłada stworzenie eksperymentalnego, wielogłosowego manifestu dla przyszłości przygotowanego przez kolektywny Chór POLIN – chór wyłonionych w otwartym naborze amatorek i amatorów, profesjonalistek i profesjonalistów, Polaków i Polek, przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości, imigrantek i imigrantów, różnorodnych grup, które wspólnie będą pracować wokół zagadnień związanych z projektami na przyszłość, włączaniem-wykluczaniem, integracją społeczną, wspólnotą, wielogłosem. Manifest stanie się zbiorem społecznych doświadczeń, wskazówek, kierunków zmiany, prezentujących wielość perspektyw i doświadczeń, ale też szukających tego, co wspólne, w tym możliwości tworzenia nowych aliansów. Na poziomie metodologicznym działanie będzie próbą zmierzenia się z kategorią „projektu społecznego” i poszerzaniem pól uczestnictwa. Mimo poszukiwań tego, co wspólne, nie będziemy usilnie szukać harmonii; w oparciu o ogólny rytm i strukturę będziemy raczej poszukiwać kolektywnego wielogłosu opartego na indywidualnej ekspresji, próbach wypracowywania i utrzymywania uważności na innych. Pojawi się przestrzeń na przypadek, pauzy, głosy ciche. Preludia do finałowego manifestu będą miały miejsce podczas wybranych wydarzeń Biennale Warszawa w formie interwencji, chórowych komentarzy. Finałowy utwór wybrzmi 23 czerwca w siedzibie Biennale Warszawa oraz w przestrzeni publicznej wokół.

 

Działania chórowe są częścią projektu Przejmując scenę. Polifoniczny manifest dla przyszłości – partnerskiego przedsięwzięcia realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Biennale Warszawa.