Octavian Milewski

Politolog specjalizujący się w studiach nad Europą Środkowo-Wschodnią. Obecnie współpracuje z rumuńskim biurem Radio France Internationale jako korespondent z Polski. Jest również doktorantem socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego zainteresowania naukowe dotyczą badań nad obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji, badań nad regionem i bezpieczeństwem Morza Czarnego, a także Europejską Polityką Sąsiedztwa i zarządzaniem zewnętrznym UE w krajach Partnerstwa Wschodniego. Milewski uzyskał tytuł magistra Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim na warszawskim Natolinie (2015), a także tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Bukareszteńskim (2005) oraz licencjat z politologii (2003) w Narodowej Szkole Studiów Politycznych i Administracji Publicznej w Bukareszcie.