Ewa Chomicka

Antropolożka kultury, polonistka, muzealniczka i kuratorka sztuki współczesnej. Kieruje Laboratorium Praktyk Muzealnych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – komórką zajmującą się rozwojem współpracy między muzeum i artystami współczesnymi na polu krajowym i międzynarodowym. Rozwija interdyscyplinarne inicjatywy, łącząc sztukę współczesną, badania i aktywizm. Poprzez realizowane działania bada możliwości budowania relacji między instytucjami kultury a uczestnikami i uczestniczkami działań, rozwija długofalowe inicjatywy partycypacyjne, poszerza pole sztuki ze społecznością.