Przejmując scenę
Polifoniczny manifest dla przyszłości

Przejmując scenę. Polifoniczny manifest dla przyszłości to partnerskie przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Biennale Warszawa. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny – przenikają się tu obszary działania artystycznego, społecznego, aktywizmu i badań w działaniu. Otwiera platformę do projektowania przyszłości poprzez wzmocnienie oddolnych środowisk, zachęca tych, którzy odmawiają sobie „społecznych kompetencji” w zabieraniu głosu w debacie publicznej, do mówienia i projektowania, tworzy przestrzeń dla włączającej, angażującej debaty społecznej.