Svitlana Vlasova

(Ukraina) Multidyscyplinarna artystka, performerka i projektantka. Przestrzeń jako nieobecność i obecność linii. Svitlana Vlasova konstruuje, rekonstruuje i dekonstruuje otoczenie, znaki i kształty poprzez linię. Ruch od pomysłu do obrazu; moment, w którym struktura werbalna objawia się w materialnej formie; ewaluacja skojarzeniowej i symbolicznej sekwencji jako kluczowe sfery indywidualnej praktyki. Biografia osoby może być identyczna z poszukiwaniem form wyrazu lub nie. Jednak złożone wspomnienia/wrażenia/skojarzenia kierują do określonych wyszukiwań wizualno-słownych. Proces tworzenia lub przedstawiania pracy ustanawia, że teraz autor nie jest narratorem, ale raczej wspólnikiem widza w refleksyjno-kontemplacyjnym geście. Retranslacja ciężkich lub lekkich konstrukcji, złożeń form lub pojedynczych elementów często prowokuje eskalację przepływu świadomości, którego rezultat zapewnia nieprzewidywalność i spontaniczność. Lokalna geografia i krajobraz, wrażenie wywołane przez konkretne osoby i rzeczy zmierza od poziomu indywidualnego do ogólnego, zawsze akcentując bliskość.