Anna Wieczorek

Skończyłam ekonometrię na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów i przez kilka lat po ich ukończeniu działałam w teatrze studenckim. W pracy zawodowej od początku związałam się z kulturą będąc przekonaną, że zależności miedzy kulturą i gospodarką mają istotne znaczenie dla rozwoju obu tych dziedzin – 30 lat temu było to podejście dosyć nowatorskie. Pracowałam przez ponad 30 lat w kilku, nie istniejących już dziś, instytucjach i organizacjach z sektora kultury. Ostatnim moim miejscem pracy było Narodowe Centrum Kultury. W czasie swojej pracy zawodowej uczestniczyłam w licznych projektach badawczych i wydawniczych jako ich organizatorka, badaczka, koordynatorka. Przez ponad 15 lat byłam związana z kwartalnikiem „Kultura Współczesna” gdzie pełniłam początkowo funkcję sekretarza redakcji, a następnie zastępcy redaktora naczelnego. W roku 2015 zostałam zwolniona z pracy, jako osoba do której dyrekcja instytucji utraciła zaufanie i przeszłam na emeryturę. W nowej sytuacji pomogła mi się odnaleźć rodzina i moje nowonarodzone wówczas wnuki.