„Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia”
Prezentacja książki pod redakcją Jana Sowy

Spotkanie z działaczkami i działaczami społecznymi oraz badaczami i badaczkami demokracji podsumowujące półroczny cykl wykładów, seminariów i debat prowadzony przez Biennale Warszawa w 2018 roku, a dotyczący tematyki samoorganizacji, samozarządzania, autonomii i demokracji bezpośredniej. Debata jest jednocześnie prezentacją książki zbierającej wypowiedzi osób zaangażowanych w ów cykl; ukaże się ona w czerwcu 2019 i towarzyszyć będzie tegorocznej edycji Biennale Warszawa.

 

Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia proponuje poszerzenie i przesunięcie perspektywy namysłu nad społeczno-polityczną kondycją współczesnych społeczeństw poprzez spojrzenie na demokrację niejako z ukosa: oś zaproponowanej w niej refleksji wyznaczyła nie tyle polityczna współczesność, czyli realia systemu parlamentarno-przedstawicielskiego, co przekonanie, że demokracja jest taką formą kolektywnego życia, której podstawę stanowi uznanie władzy politycznej za dobro wspólne. Postawiony w takiej optyce liberalny parlamentaryzm okazuje się tylko jednym z możliwych sposobów demokratycznej organizacji władzy, i to – wbrew powszechnemu przekonaniu – wcale nie sposobem najbardziej demokratycznym.

 

Perspektywa ta staje się w książce punktem wyjścia do rozmowy z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w samozorganizowane, demokratyczne przedsięwzięcia bądź zajmującymi się ich badaniem: w siedmiu wywiadach sprawy współczesnej Rożawy (Kurdystan) spotkały się z Nestorem Machno i jego Wolnym Terytorium z ukraińskich stepów początku XX wieku, Obóz dla Puszczy z ruchami Occupy i Oburzonych, sztuka organizacyjna z utopiami cyfrowej demokracji, a uwspólnianie instytucji kultury z demokracją pracowniczą oraz sprawiedliwością naprawczą.