Program Biennale Warszawa koncentruje się na nowych formach demokracji, solidarności, organizacji i współpracy, które praktykowane są na poziomie powyżej i poniżej państwa narodowego. Zależy nam na projektowaniu alternatyw dla obecnych rozwiązań, poszerzaniu granic wyobraźni społeczno-politycznej, a także tworzeniu nowych formuł instytucjonalno-organizacyjnych.

Pierwsza linia dotyczy rozmaitych modeli demokracji poza państwem narodowym, oddolnych form samozarządzania i samoorganizacji, sposobów samostanowienia ludzi o sobie. Zależy nam na sproblematyzowaniu formuły demokracji przedstawicielskiej, żeby odkryć mnogość sposobów życia w prawdziwie demokratyczny sposób: w układach i relacjach społecznych wyzwalających ludzką sprawczość, w ramach szerokich lokalnych i oddolnych sojuszy.

Równie istotne są dla nas sojusze transnarodowe, łączące ze sobą ludzi z różnych rejonów świata w pracy na rzecz dobra wspólnego o planetarnym zasięgu. Temu poświęcona jest druga linia naszego programu, w ramach której zamiast negocjować tożsamości i omawiać różnice, chcemy odpowiedzieć na ponadnarodowe zjawiska (takie jak migracja, zmiany klimatyczne, planetarna przemoc, nierówności) tworząc nowe formy organizacji, solidarności i współpracy. Miejscem, które pozwala na artykulację demokracji lokalnej i planetarnej, jest miasto.

Dlatego trzecią linię naszego programu postanowiliśmy poświęcić demokratycznej metropolii. Miasto rozumiemy jako miejsce tarć i przepływów ludzi, kapitałów, ideologii, towarów czy obrazów. Analizując jego planetarne wymiary, chcemy przede wszystkim pracować nad praktykowaniem idei „prawa do miasta”, obejmującej swoim zasięgiem szerokie grupy społeczne jego mieszkańców i mieszkanek. Wszystkie trzy linie programowe realizowane są w ramach stałych działań Biennale Warszawa i prowadzą do dwumiesięcznego wydarzenia w maju i czerwcu 2019 roku.”