Ekonomie przyszłości
Sezon drugi

Kurator: Przemysław Wielgosz

Drugi sezon „Ekonomii przyszłości” jest kontynuacją cyklu, który rozpoczęliśmy w styczniu 2020, a w kwietniu zmodyfikowaliśmy go w odpowiedzi na nowe uwarunkowania spowodowane pandemią. Rozwijający się kryzys potwierdził naglącą potrzebę poszukiwania innych sposobów myślenia o ekonomii i innych modeli praktyki ekonomicznej. Gorączkowy „powrót do normalności”, zwany też „nową normalnością”, forsowany przez rządy i elity kapitału na całym świecie, stanowi próbę rozruszania globalnej gospodarki, możliwie jak najszybszego powrotu na stare tory. Tak jakby nic się nie stało. Z pewnością nie wyeliminuje to przyczyn kryzysu, a wielce prawdopodobne, że przyczyni się do jego pogłębienia. Niemniej warto zauważyć, że dotychczasowe programy ratunkowe poczyniły zauważalne szczeliny w gmachu ekonomicznej ortodoksji. Rozwiązania, takie jak powiązanie pomocy dla firm z zakazem zwolnień, zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych, czy zniesienie limitu zadłużenia, wskazują kierunki możliwych reform. Wciąż jednak to zaledwie namiastka radykalnej zmiany, której potrzebujemy. Aby jej dokonać, trzeba nie tylko śmiałości ekonomicznej i odwagi politycznej, ale też oddolnej presji na rządzących, wymuszania konkretnych rozwiązań, które ułożą się w program postępowej zmiany.

Doświadczenia kryzysu lat 2007–2015 i obecnego uczą, że aby rzeczywiście stawić czoła narastającym nierównościom, destabilizacji finansowej, prekaryzacji pracy, degradacji ekologicznej i skutkom destabilizacji klimatu, nie wystarczy po prostu porzucić dziedzictwo neoliberalizmu. Trzeba wyjść poza jego konwencjonalne alternatywy, poza granice nieortodoksyjnych nurtów ekonomii, tak aby przedefiniować samo pojęcie i zasadnicze stawki nauk ekonomicznych.

Mamy nadzieję, że „Ekonomie przyszłości” staną się cegiełką przydatną w budowie takiego programu. W nowym cyklu, który zainicjujemy spotkaniem 22 września, zajmiemy się nakreśleniem kilku możliwych dróg, narzędzi i strategii wdrażania coraz bardziej koniecznej transformacji. Będziemy rozmawiać o ekonomii dóbr wspólnych, ekonomii politycznej antropocenu, ekonomii feministycznej, a wreszcie o kondycji zglobalizowanego kapitalizmu i możliwych alternatywach dla niego. Zajmiemy się między innymi kwestiami polityki uwspólnienia, darmowości, postwzrostu, waloryzacji pracy reprodukcyjnej, przezwyciężenia globalnej polaryzacji.

Spotkania odbywać się będą w nowej hybrydowej formule, łączącej kameralną dyskusję na żywo w siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 34/50 z transmisją na kanałach YouTube oraz Facebook i możliwością udziału zdalnego.

Kurator cyklu:

Aktualności — Ekonomie przyszłości
Sezon drugi