Feministyczna wizja ekonomii przyszłości

Wykład: prof. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (UJ), prowadzenie: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

Teoria ekonomii opisuje relacje panujące w gospodarce, skupiając się na ludziach zaangażowanych w proces produkcji (i reprodukcji). Pomimo istnienia różnych form koordynacji tych procesów, formą przeważającą i mającą szczególne miejsce w rozważaniach ekonomicznych jest wymiana pieniężna dokonywana na rynku. Pozostałe formy – redystrybucja dokonywana przez państwo oraz dar związany ze wzajemnością – są traktowane jako uzupełnienie tej pierwszej. Wpływa to również na hierarchię czynności, w której te związane z rynkiem, takie jak praca zarobkowa, są traktowane z większą atencją niż te wykonywane nieodpłatnie, takie jak praca opiekuńcza. Niektórzy autorzy i autorki piszą wprost o braku szacunku dla osób wykonujących prace opiekuńcze. Na relacje ukształtowane w systemie kapitalistycznym, w którym pieniądz stanowi jednostkę wartości, nakładają się stosunki pomiędzy kobietami i mężczyznami. Powszechnie występuje podział, w którym kobiety odpowiedzialne są za wykonywanie nieodpłatnej pracy na rzecz gospodarstwa domowego, a mężczyźni za pracę zarobkową. W raporcie na temat rozwoju społecznego opracowanym przez UNDP w 1995 roku, poświęconym w całości relacjom płci, wykazano, że kobiety wykonują 53% całkowitej pracy na świecie, podczas gdy mężczyźni jedynie 47%. Jednak praca wykonywana przez mężczyzn jest w 75% odpłatna, podczas gdy tylko 33% prac wykonywanych przez kobiety ma taki charakter.

Z opisanych powyżej relacji wyłania się obraz niedowartościowanej pracy kobiet, która jest jednak podstawą systemu pozwalającego na reprodukcję siły roboczej. Znaczenie tej pracy dla przetrwania społeczeństwa dało się wyraźnie zauważyć podczas ostatnich miesięcy, gdy podczas izolacji społecznej wszelka aktywność rodzin przeniosła się do zamkniętych mieszkań i domów. Ilość pracy świadczonej nieodpłatnie gwałtownie wzrosła i pojawia się pytanie, kto te prace wykonywał. Czy przesunięcia, których byliśmy świadkami, mają charakter krótkotrwały i po ustaniu zagrożenia związanego z COVID-19 międzypłciowy podział pracy powróci do swojej poprzedniej formy? Jaka jest wizja podziału pracy między kobiety i mężczyzn oraz znaczenia, jakie przypisuje się pracy nieodpłatnej, a wreszcie, czy oraz jak relacje te ulegną zmianie w przyszłości?

Zapowiedź

Informacje

Spotkanie zostało przeniesione na do Internetu. Zachęcamy do dołączenia na platformie Zoom.

Seminarium będzie transmitowane na nasz kanał Facebook, a także nagrywane i archiwizowane na YouTubie. Ze względu na ochronę wizerunku prosimy o wyłączenie kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Zachęcamy jednak do włączenia się w dyskusję i przesyłania pytań na chacie. Prowadzący spotkanie Przemysław Wielgosz zada je w waszym imieniu.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/82782102264?pwd=b1l4VEtnbWI2dGdqV2t3YitZL094QT09

Meeting ID: 827 8210 2264
Passcode: 231646