Ekonomie przyszłości – nowa publikacja Biennale Warszawa

pod redakcją Przemysława Wielgosza

Zapowiedź

„Ekonomie przyszłości” to książka stanowiąca plon seminarium pod takim samym tytułem odbywającego się w Biennale Warszawa. Powstała z przekonania, że dominujące przez dekady koncepcje ekonomiczne bardziej przeszkadzają niż pomagają w zrozumieniu zmieniającego się świata, a oparte na nich polityki raczej pogłębiają kryzysy, zamiast im zapobiegać. Autorzy i autorki zebranych tu tekstów proponują zatem poszerzenie pola ekonomii politycznej o kwestie katastrofy klimatycznej, antropo- i kapitałopocenu, dóbr wspólnych i demokratycznego zarządzania. Zwracają się ku ekonomiom i podejściom teoretycznym, które deklarują swoją polityczność i tym samym przywracają tej dziedzinie wiedzy właściwe miejsce pośród nauk społecznych. Pytają o stawki walk społecznych rozgrywających się na polu ekonomicznym, których rozstrzygnięcia zdecydują o kształcie naszej przyszłości. Interesują ich skrócenie czasu pracy i odzyskanie czasu wolnego, programy waloryzacji pracy opiekuńczej, przykłady radykalnych technologii, demokratycznego planowania, nowych polityk fiskalnych, suwerenności żywnościowej i postwzrostu, strategii uwspólnienia i odtowarowienia.

Książka ukaże się drukiem jesienią 2021 roku.

Celem „Ekonomii przyszłości” jest nie tylko wskazanie na tematy i koncepcje, które winna podejmować ekonomia, ale przede wszystkim odzyskanie wyobraźni ekonomicznej i odwagi intelektualnej potrzebnej do przeprojektowania stosunków ekonomicznych, tak by uczynić je dziedziną społecznej sprawczości, negocjacji i demokratycznej innowacyjności.

Spis treści

Przemysław Wielgosz — Wstęp. Raport z ekonomicznej przyszłości

TOPOGRAFIE

Ewa Bińczyk — Pandemia i rozszczelnianie zdrowego rozsądku. Szansa na demontaż business as usual?

Maciej Grodzicki — Efektywność to nie wszystko. Światową produkcję czekają przetasowania

Zofia Łapniewska — „Nadchodzą nowe czasy”, czyli budowanie systemu wspólnotowego

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz — Feministyczna wizja ekonomii przyszłości

REWIZJE

Jan Toporowski — Czym zapłacić za pandemię? Radykalny plan działań (przeł. Sławomir Królak)

Hanna Szymborska — Polityka gospodarcza a COVID-19: radykalne zmiany czy powrót do status quo?

Paweł Bukowski, Wojciech Paczos — Bezwarunkowy dochód podstawowy oznaczać będzie koniec państwa opiekuńczego

Paweł Umiński — Gospodarka w trakcie i po pandemii COVID-19 w kontekście nowoczesnej teorii monetarnej (MMT)

ANTAGONIZMY

Agnieszka Mróz: — Z Chin do Polski – cyrkulacja towarów i walk

Maria Świetlik, Jan J. Zygmuntowski — Wyjście z Fabryki Sieci. Technologie i cyfryzacja po końcu technooptymizmu

Zuzanna Kowalik —  Jak odzyskać gospodarkę współdzielenia?

Konsensus warszawski

Autorzy i Autorki: