Jan Toporowski

Brytyjski ekonomista, specjalizujący się w problematyce kryzysów finansowych oraz myśli Michała Kaleckiego. W 1980 r. odbył staż naukowy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w latach 2003-2004 – na Uniwersytecie Cambridge, a w 2005 r. – w Banku Finlandii. Od 2004 r. jest profesorem ekonomii i finansów na Wydziale Ekonomii Szkoły Orientalistyki i Afrykanistyki (SOAS) Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję dziekana. Również od 2004 r. współpracuje z Centrum Badań nad Historią i Metodologią Ekonomii Uniwersytetu Amsterdamskiego. W Polsce ukazały się jego książki „Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego” (Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012) oraz „Kredyt i kryzys. Od Marksa do Minsky’ego” (Instytut Wydawniczy Ksiązka i Prasa 2018), a artykuły autorstwa Jana Toporowskiego regularnie publikuje polska edycja miesięcznika „Le Monde diplomatique”.