„Ekonomie przyszłości” — nowa publikacja pod redakcją Przemysława Wielgosza

Informacja prasowa

Zbiór tekstów pod redakcją Przemysława Wielgosza daje nowe spojrzenie na wyzwania, przed którymi staje ekonomia, ludzie się nią zajmujący i z niej czerpiący. Książka oraz ebook trafiają do sprzedaży 29 września 2021.

Ekonomie przyszłości to książka stanowiąca plon seminarium pod takim samym tytułem odbywającego się przez półtora roku w Biennale Warszawa. Powstała z przekonania, że dominujące przez dekady koncepcje ekonomiczne bardziej przeszkadzają niż pomagają w zrozumieniu zmieniającego się świata, a oparte na nich polityki raczej pogłębiają kryzysy, zamiast im zapobiegać. Autorzy i autorki zebranych tu tekstów proponują zatem poszerzenie pola ekonomii politycznej o kwestie katastrofy klimatycznej, antropo- i kapitałopocenu, dóbr wspólnych i demokratycznego zarządzania. Zwracają się ku ekonomiom i podejściom teoretycznym, które deklarują swoją polityczność i tym samym przywracają tej dziedzinie wiedzy właściwe miejsce pośród nauk społecznych. Pytają o koszty walk społecznych rozgrywających się na polu ekonomicznym, których rozstrzygnięcia zdecydują o kształcie naszej przyszłości. Interesują ich m.in. skrócenie czasu pracy i odzyskanie czasu wolnego, programy waloryzacji pracy opiekuńczej, przykłady radykalnych technologii, demokratycznego planowania, nowych polityk fiskalnych i suwerenności żywnościowej.

„Dziś paradygmat neoliberalny się sypie” — czytamy we Wstępie Przemysława Wielgosza. „Co więcej, kryzys pandemiczny unieważnił znaczną część dotychczasowych ram teoretycznych i filozoficzno-moralnych, metod i założeń, w których ekonomia funkcjonowała od XVIII wieku na Zachodzie. W tej sytuacji coraz bardziej potrzebujemy, by ekonomia odzyskała świadomość swojego politycznego uwikłania i społecznych funkcji, a wraz z tym uwolniła się z ciasnego gorsetu nauki ścisłej. Dzięki temu będzie mogła stać się narzędziem zbiorowej realizacji potrzeb i aspiracji”.

Celem Ekonomii przyszłości jest nie tylko wskazanie na tematy i koncepcje, które winna podejmować ekonomia, ale przede wszystkim odzyskanie wyobraźni ekonomicznej i odwagi intelektualnej potrzebnej do przeprojektowania stosunków ekonomicznych, tak by uczynić je dziedziną społecznej sprawczości, negocjacji i demokratycznej innowacyjności.

Oprócz esejów autorek i autorów zgromadzonych w trzech częściach książki: Topografie, RewizjeAntagonizmy, publikacja zawiera Konsensus warszawski, kładący programowe fundamenty pod nowy, postneoliberalny porządek społeczno-ekonomiczny. Dokument ten podpisany został przez niemal wszystkich uczestników i wszystkie uczestniczki forum, które pod takim tytułem odbyło się w Biennale Warszawa 29 maja 2021 roku i było zwieńczeniem ciągu seminariów. Jedenaście punktów konsensusu to szkic innej ekonomii, która według autorów i autorek nie tylko jest możliwa, ale i konieczna.

Książka Ekonomie przyszłości oraz ebook dostępne są w sklepie internetowym Biennale Warszawa.

 

Spis treści

Przemysław Wielgosz — Wstęp. Raport z ekonomicznej przyszłości

TOPOGRAFIE

Ewa Bińczyk — Pandemia i rozszczelnianie zdrowego rozsądku. Szansa na demontaż business as usual?

Maciej Grodzicki — Efektywność to nie wszystko. Światową produkcję czekają przetasowania

Zofia Łapniewska — „Nadchodzą nowe czasy”, czyli budowanie systemu wspólnotowego

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz — Feministyczna wizja ekonomii przyszłości

REWIZJE

Jan Toporowski — Czym zapłacić za pandemię? Radykalny plan działań (przeł. Sławomir Królak)

Hanna Szymborska — Polityka gospodarcza a COVID-19: radykalne zmiany czy powrót do status quo?

Paweł Bukowski, Wojciech Paczos — Bezwarunkowy dochód podstawowy oznaczać będzie koniec państwa opiekuńczego

Paweł Umiński — Gospodarka w trakcie i po pandemii COVID-19 w kontekście nowoczesnej teorii monetarnej (MMT)

ANTAGONIZMY

Agnieszka Mróz: — Z Chin do Polski – cyrkulacja towarów i walk

Maria Świetlik, Jan J. Zygmuntowski — Wyjście z Fabryki Sieci. Technologie i cyfryzacja po końcu technooptymizmu

Zuzanna Kowalik — Jak odzyskać gospodarkę współdzielenia?

Konsensus warszawski

Autorzy i Autorki:

 

Kontakt dla mediów: