Paweł Umiński

doktor ekonomii, pracuje w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Współzałożyciel Fundacji im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych. W swoich badaniach zajmuje się ekonomią postkeynesowską, problemem inflacji i Nowoczesną Teorią Monetarną.