Maciej Grodzicki

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, działacz związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, zajmuje się badaniami rozwoju gospodarczego i globalizacji w nurcie ekonomii ewolucyjnej. Jest współautorem Manifestu środowiska naukowego badań nad gospodarką Regeneracja zamiast tarczy!