Zuzanna Kowalik

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Instrat. Współautorka książki „#FutureInsights:Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze”, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2014.