Jak skutecznie walczyć z wyzyskiem w XXI wieku?

Zuzanna Kowalik (Instrat, SGH), Agnieszka Mróz (Inicjatywa Pracownicza), prowadzenie: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

Henryka Bochniarz powiedziała kiedyś, że etatów nie będzie. Na obietnicę tę – powtarzaną przez wielu ekspertów, polityków i dziennikarzy – składają się rzekomo kolejne kryzysy i narzucane przez nie konieczności dostosowań, rewolucje technologiczne, robotyzacja i globalizacja procesów produkcyjnych. Nie sposób zaprzeczyć tym faktom. Czy oznacza to jednak, że padniemy ofiarą automatyzacji, a ci i te, którzy zachowają pracę, muszą pogodzić się z przyszłością, którą zaprojektuje im Uber i inne korporacje Gig economy? Czy pojęcie praw pracowniczych i związkowej podmiotowości nieodwołalnie przechodzi do historii? A może w modnym przebraniu technologiczno-historycznych konieczności kryje się stary demon klasowego panowania?

Wbrew antyutopii Henryki Bochniarz, nie musimy się godzić z rzekomą nieuchronnością prekaryzacji, pauperyzacji i depolityzacji. Tam gdzie dziś kapitalizm narzuca nowe formy podporządkowania pracy i wyzysku, pojawiają się innowacyjne sposoby samoorganizacji siły roboczej i nowe strategie oporu. Walka klas w globalnych łańcuchach dostaw przybiera na sile i już dziś skutecznie podważa wszelkie pewniki proroków zrobotyzowanej, platformowej, globalnej dyktatury kapitału.