Ekonomia i polityka radykalnych technologii

Maria Świetlik (Roz:Ruch), Jan J.Zygmuntowski (Instrat, ALK), prowadzenie: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

Kolejne rewolucje technologiczne obiecują rozwiązanie problemów ludzkości – triumf nad ubóstwem, wykluczeniem, władzą oligarchii. Za każdym jednak razem widzimy, jak technologiczne utopie rozpływają się w konfrontacji z realnym kapitalizmem, który znakomicie zinstrumentalizuje technologię, by wycisnąć jeszcze więcej wartości dodatkowej i jeszcze skuteczniej kontrolować siłę roboczą.

Analiza nadzoru i ekstrakcji przedstawia zupełnie inną historię współczesnej gospodarki informacyjnej, pokazując, jak obietnica wolności i dobrobytu, złożona przez technooptymistów, została złamana. Analiza danych o nierównościach, prekaryzacji pracy i drapieżnych modelach biznesowych służy do ujawnienia, jak działa kapitalizm kognitywny – nowy reżim akumulacji kapitału, oparty o inwigilację cyfrowego tayloryzmu i ekstrakcję wartości w sieciowych fabrykach. Jednak taki model gospodarki nie jest deterministycznie nieunikniony. Chcemy wskazać na powstające ruchy i koncepcje dające opór kapitalizmowi w obszarach etyki, platformowego kooperatyzmu, publicznych danych czy demokratycznego planowania na rzecz tworzenia wartości dla wszystkich.