Jak przetrwać w antropocenie?

prof. Ewa Bińczyk (UMK), prof. Karolina Safarzyńska (WNE UW), prowadzenie: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

Wejście w epokę człowieka stawia przed teorią i praktyką ekonomiczną zasadnicze wyzwania. Być może większość pewników, na których ufundowane są nauki ekonomiczne, uległo unieważnieniu. O ile destabilizacja klimatu pozostaje najbardziej widocznym i najpowszechniej odczuwalnym przejawem antropocenu, o tyle też w sposób najostrzejszy stawia ona kwestię nieprzystawalności dotychczasowych założeń i ram konwencjonalnej ekonomii do nowej rzeczywistości.

W obliczu konsekwencji antropogenicznej zmiany klimatycznej pod znakiem zapytania stają kategorie takie jak nieograniczona akumulacja jako zasada działania systemu, wzrost PKB jako podstawowy miernik rozwoju, a wreszcie definicja rentowności działalności gospodarczej. Czy w antropocenie można jeszcze marzyć o reformie kapitalizmu? Jak skończyć z eksternalizacją kosztów, a zarazem nie zablokować dynamiki gospodarki? Czy musimy zerwać z fetyszem wzrostu? Czym jest ekonomia ekologiczna i czy zrównoważony rozwój ekonomiczny jest jeszcze w ogóle możliwy?