Ewa Bińczyk

filozofka, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zajmuje się socjologią wiedzy, filozofią nauki, historią nauki, filozofią języka, studiami nad nauką i technologią. Jest profesor zwyczajną, pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej, w Instytucie Filozofii UMK. Autorka m.in. książek Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, red. naukowa Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015, Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów, red. naukowa Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014.