Zofia Łapniewska

Dr, ekonomistka i adiunktka w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012–2016 pracowała za granicą jako podoktorska badaczka m.in. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i London School of Economics and Political Science. Naukowo zajmuje się ekonomią instytucjonalną, ekologiczną i feministyczną.