Dizajn dla ludzkiej planety

Wykład Karoliny Sobeckiej

Opis antropocenu mówi o ludziach zdolnych zmieniać świat, ale nasze możliwości w tym zakresie nie są jednakowe – Mark Maslin i Simon Lewis, The Human Planet (2018)

Ponieważ naukowe algorytmy i projekcje przestawiają dość ponury i niepokojący wachlarz możliwych przyszłości, zdominowanych przez widma niepewności i spekulacji, wzywamy na pomoc sztukę, by pomogła nam poruszać się we mgle niewiadomych i ewentualności, przypuszczalnie ze względu na jej zdolność do szacowania „w przybliżeniu”.  Wykład przybliży sposób, w jaki ta nowa pozycja artystów jest zajmowana, testowana i egzaminowana w praktykach odpowiadających na pojawiające się technologie inżynierii planetarnej. Technologie niosą ze sobą pewną „obietnicę” – zarówno w sensie „potencjału”, jak i „zobowiązania”, która ma być spełniona dla wspólnego dobra.  Eksperymentalne projekty i ich mediacja to mechanizmy „sterowania” pojawiającymi się technologiami i ich operacjonalizacji w kierunku pewnych przyszłości. Czy sztuka może odegrać rolę w organizacji i mediacji ich transformatywnych mocy?