Mapowanie wielokulturowej Warszawy

Prezentacja projektu badawczego Biennale Warszawa i Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie

W 2018 roku badaczki i badacze miasta pracujący dla Biennale Warszawa pod kierownictwem Katarzyny Wojnar z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego przygotowali interaktywną mapę Warszawy, którą opracowano zgodnie z metodologią New Metropolitan Mainstream (NMM) zaprojektowaną przez sieć badawczo-aktywistyczną INURA (International Network for Urban Research and Action: https://www.inura.org/v2/index.php/activities/nmm-project/). Biorąc ową mapę za punkt wyjścia, zespół złożony ze studentów i studentek historii sztuki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie, pracujący pod opieką Jana Sowy, uzupełnił ją o dane dotyczące wielokulturowości w Warszawie. Obiektem szczególnego zainteresowania były miejsca i obszary związane z aktywnością kulturalną mniejszości etnicznych i narodowych, jednak oprócz tego na wyjściową mapę Warszawy NMM naniesiono też informacje dotyczące zarówno współczesnych, jak i historycznych obszarów wielokulturowości – od piwnic Filharmonii Narodowej na ul. Sienkiewicza, gdzie przed wojną w mieszczącym się tam klubie nocnym Nigeryjczyk Augustine Agboola Browne pracował jako muzyk i fordanser, przez zlikwidowany w 2010 roku Jarmark Europa aż po działające współcześnie targowisko na ul. Bakalarskiej. Takie ustawienie perspektywy badawczej jest próbą wyjścia poza dobrze znany schemat niewidocznej i niedowartościowanej mniejszości w kierunku docenienia podmiotowej i aktywnej pozycji grup mniejszościowych.

W czasie spotkania po raz pierwszy szerszej publiczności zaprezentowana zostanie zarówno cała mapa Warszawy wykonana metodą NMM, jak i jej rozszerzenie dotyczące wielokulturowości w Warszawie.