Julia Kinaszewska

Studentka Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Choć zdecydowała zajmować się sztuką, wciąż nie może przestać myśleć o tym jakby to było, gdyby przedmiotem swoich studiów uczyniła filozofię, literaturę, filmy i oceany. Młoda adeptka posthumanizmu, którą dogłębnie porusza wizja „Stawania-się-Ziemią”. Walczy o prawa zwierząt. Obecnie odbywa staż w galerii Pola Magnetyczne.