Uchodźczynie

Reżyseria: Katarzyna Szyngiera

Według raportu Urzędu ds. Cudzoziemców, w 2018 roku 4135 osób wnioskowało o udzielenie ochrony międzynarodowej w naszym kraju. W rezultacie 185 osób otrzymało status uchodźcy, 221 ochronę uzupełniającą, a 212 obcokrajowców otrzymało tzw. ochronę krajową (zgoda na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych). W 11 ośrodkach dla cudzoziemców i poza nimi przebywa około 3000 osób, które ubiegają się o ochronę międzynarodową i zwykle około roku czekają na rozpatrzenie wniosków. W zależności od rodzaju przyznanego statusu, cudzoziemcom przysługuje określony zakres praw i ewentualna zapomoga finansowa.

Do tych informacji z trudem docieramy na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców. Można odnieść wrażenie, że obecność uchodźców i uchodźczyń jest tematem tabu, którego na wszelki wypadek nie poruszamy w przestrzeni publicznej, by nie wywołać burzy. Równocześnie, śledząc dostępne raporty, wyraźnie widzimy, że z roku na rok wzrasta liczba osób objętych ochroną międzynarodową w Polsce.

 

Jesteśmy grupą składającą się z uchodźczyń z Iraku, Dagestanu i Tadżykistanu, czeczeńskiej aktywistki oraz polskich aktorek, reżyserki i choreografki. Na scenie będziemy otwarcie rozmawiać o tym, co nas łączy i co nas dzieli: o wspólnych wartościach i radościach, różnicach kulturowych, wzajemnych obawach, indywidualnych planach i marzeniach, rolach i prawach kobiet, tradycyjnych kuchniach i tańcach. Chcemy podkreślić, że uchodźcy i uchodźczynie przyjeżdżają do Polski z doświadczeniem życiowym i zawodowym, nietuzinkowymi umiejętnościami oraz konstruktywnymi planami na przyszłość.

Informacje