Aleksandra Matlingiewicz

Magister sztuki, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu na Wydziale Aktorskim, a także Akademii Muzycznej w Łodzi na specjalności choreograficznej. Aktorka filmowa oraz teatralna. Wspólpracuje z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem Powszechnym w Warszawie oraz sceną Komuna//Warszawa gdzie występuje w spektaklu Nigdy więcej wojny w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Miłośniczka teatru tańca. Na swoim koncie ma udział w licznych warsztatach tańca współczesnego m.in. w Lublinie, Bytomiu czy Nowym Jorku. Była członkini Teatru Tańca Mufmi. W swojej działalności artystycznej pracuje nad rozwojem świadomości ciała i uważności na dźwięk. Posługuje się także tzw. białym śpiewem, który wykorzystuje w pracy nad tradycyjnymi pieśniami ukraińskimi. Instruktor zajęć umuzykalniających dla dzieci według E. E. Gordona w warszawskiej akademii MusicBabyArt. Okazjonalnie pracuje także przy produkcjach teatralnych jako asystentka i koordynatorka prac (Lawrence z Arabii w reżyserii Weroniki Szczawińskiej w Teatrze
Powszechnym w Warszawie; Teatr Luster w reżyserii Karoliny Kirsz w Teatrze Andersena w Lublinie). Obecnie kierowniczka biura Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (PO ITI).