Rewolucja, nacjonalizm, internacjonalizm

Wykład Andrzeja Ledera

Rozważania o faszyzmie dzisiejszym

Faszyzm wrócił. Jako odpowiedź na kryzys polityczny i ekonomiczny pojawił się w międzywojniu, dziś nawiązuje do tamtej formy. Moje rozważania podchodzić będą więc do kwestii faszyzmu od strony owej repetycji; do jakiego stopnia rzeczywiście jest to powtórzenie, a na ile tylko jego pozór; czy groźba którą nasilanie się faszyzmu reprezentuje jest ta sama, podobna, czy też zupełnie inna; wreszcie, czy odpowiedź antyfaszystów powinna być analogiczna do tej z lat 30. i 40.? Te pytania mogą być rozpatrywane w różnych perspektywach, poza tymi oczywistymi – ekonomiczną i polityczną, będę chciał poruszyć trzy inne. Zastanawiać się będę nad sposobem funkcjonowania dzisiejszego faszyzmu w przesyconej przestrzeni symbolicznej, nad specyfiką afektywną współczesnego militaryzmu i nad złymi konsekwencjami polityk tożsamościowych. W tle przewijać się będzie myśl Waltera Benjamina o faszyzmie jako estetyzacji polityki, sposobie działania, który zmienia wszystko po to, by nie zmienić nic.

Andrzej Leder