Andrzej Leder

Andrzej Leder urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, psychoterapeuta. Wydał rozprawę filozoficzną: Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawy dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, Był kiedyś postmodernizm, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths. Naucza w Szkole Nauk Społecznych (GSSR) IFiS PAN i w Collegium Civitas. Mieszka w Warszawie.