W poszukiwaniu wspólnego mianownika

Nowa książka pod redakcją Jana Sowy

Wyzwaniem nie jest to, jak zmusić […] ludzi do zaakceptowania zachodniej racjonalności, ale jak powstrzymać zamożne klasy w krajach Północy przed zrujnowaniem planety, a tym samym przed uczynieniem jej niezdatną do zamieszkania, także dla nich samych. Powiedziałbym więc, że powinniśmy walczyć o uniwersalność w sensie powszechności – „powszechnych wyborów”, „powszechnego opodatkowania”, „powszechnych potrzeb biologicznych” czy „powszechnej zależności od ekosystemu”, a nie w sensie „uniwersalnej religii”, „uniwersalnego języka” czy „uniwersalnej racjonalności”. Taka uniwersalność w języku polityki ma swoją nazwę – jest nią „równość”.

Fragment Wstępu Jana Sowy

Książka „W poszukiwaniu wspólnego mianownika. Uniwersalizm i progresywna polityka kulturalna” pod redakcją Jana Sowy stanowi podsumowanie sympozjum pod tym samym tytułem, które odbyło się w maju 2019 roku w ramach pierwszej edycji Biennale Warszawa „Zorganizujmy swoją przyszłość!”. Zbiera głosy europejskich intelektualistek, badaczy i aktywistek dotyczące uniwersalizmu i jego znaczenia dla progresywnej polityki kulturalnej. Podejmuje m.in. problemy kolonializmu, neoliberalnej globalizacji, polityki tożsamości, populizmu oraz migracji.

Książka wydana jest wspólnie przez Biennale Warszawa i EUNIC European Union National Institutes for Culture. Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cała publikacja w dwóch wersjach językowych dostępna jest na platformie ISSUU oraz w postaci plików do pobrania: