Julien Kloeg

Julien Kloeg jest starszym wykładowcą filozofii politycznej na Wydziale Humanistycznym Erasmus University College w Rotterdamie. W swo­jej rozprawie doktorskiej Europe’s political frontier analizował depolityzację jako teoretyczny i praktyczny problem współczesnej polityki europejskiej, z nowo wprowadzoną koncepcją europopulizmu jako proponowaną interwencją. Obecnie przygotowuje zaktualizowaną wersję rozprawy. Kloeg pi­sze o filozofii politycznej i jej skrzyżowaniu z antropologią filozoficzną oraz o filozofii edukacji. Jego zaangażowanie polityczne i
edukacyjne wyraża się także poprzez działalność w zakresie filozofii publicznej. Jest członkiem Erasmus Institute for Public Knowledge