Robin van den Akker

Robin van den Akker jest starszym wykładowcą filozofii kultury i kierownikiem Wydziału Humanistycznego Erasmus University College w Rotterdamie. Pisał o sztuce współczesnej, kulturowych estetykach i politykach w „The Journal of Aesthetics and Culture”, „Frieze”, „ArtPulse”, „Monu”, „The American Book Review” oraz w wielu innych czasopismach, katalogach i wydawnictwach. Jest redaktorem założy­cielem platformy badawczej „Notes on Metamodernism” (2010) i redaktorem zbioru Metamodernism: Historicity, affect, and depth after postmodernism (2017), który ukazał się w serii Radical Cultural Studies (Rowman & Littlefield International). Jego prace były tłumaczone na wiele języków, w tym man­daryński, rosyjski, niemiecki i hiszpański.