„W poszukiwaniu wspólnego mianownika” – nowa książka pod redakcją Jana Sowy

Informacja prasowa

Na najnowszą publikację badacza społecznego, Jana Sowy, składa się zbiór tekstów, dla których punktem wyjścia było sympozjum organizowane w ramach pierwszego Biennale Warszawa.

Ze Wstępu Jana Sowy:

„Trudności w dążeniu do uniwersalizmu nie są bynajmniej tematem badań jedynie dla historyków, filozofów czy socjologów. Jestem głęboko przekonany, że globalny, a tym samym uniwersalny charakter wyzwań, przed którymi stoimy – takich jak zmiany klimatyczne, masowe migracje, niekontrolowane wpływy instytucji finansowych, prawicowy terroryzm i tym podobne – sprawia, że stworzenie jakiegoś rodzaju nowego uniwersalizmu staje się zadaniem najwyższej wagi”.

Książka „W poszukiwaniu wspólnego mianownika. Uniwersalizm i progresywna polityka kulturalna” stanowi podsumowanie sympozjum pod tym samym tytułem, które odbyło się dokładnie rok temu, 13 maja 2019, w ramach pierwszej edycji Biennale Warszawa „Zorganizujmy swoją przyszłość!”. Zbiera głosy europejskich intelektualistek, badaczy i aktywistek dotyczące uniwersalizmu i jego znaczenia dla progresywnej polityki kulturalnej. Podejmuje m.in. problemy kolonializmu, neoliberalnej globalizacji, polityki tożsamości, populizmu oraz migracji. Jest to druga po „Solidarności 2.0” publikacja Biennale pod redakcją Jana Sowy.

Książka wydana jest wspólnie przez Biennale Warszawa i EUNIC European Union National Institutes for Culture. Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Publikację można pobrać w postaci darmowych e-booków w dwóch wersjach językowych ze stron Biennale i  EUNIC Warszawa.

 

 

Redaktor: 

Redaktor:

Autorki i autorzy:

 

 

 

Kontakt dla mediów: