Teodor Ajder

Teodor Ajder pracuje w American School of Warsaw w Departamencie Nauki Pracy dla Wspólnoty. Jest pisarzem, psychologiem, specjalistą w zakresie kształcenia specjalnego i kuratorem. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Babeș-Bolyai (Rumunia), a tytuł magistra edukacji oraz doktora w dziedzinie nauk środowiskowych, informacyjnych i mediów zdobył na National University w Jokohamie. Ajder jest autorem szeregu książek (w języku rumuńskim), w których dominuje temat migracji, jak np. „MO[PO]JARO” (2010); „The Mēn Mask is For A Japanese Girl” (2008, drugie wydanie 2019); „Vurda, The Heart’s Replacement” (2003) i „Hour of Love” (2002). W 2014 r. wraz z grupą rumuńskojęzycznych imigrantów w Polsce założył „Mămăliga de Varșovia” – trójjęzyczne pismo literackie, które koncentruje się na sytuacji imigrantów. Ajdar urodził się w Chișinău (Mołdawia).