Ulrike Guérot

Ulrike Guérot jest profesorem Donau-Universität Krems w Austrii i kierowniczką Katedry Polityki Europejskiej i Badań nad Demokracją. Jest też założycielką European Democracy Lab w Berlinie – think-tanku opracowującego innowacyjne idee dla Europy. Poza pracą i nauczaniem na uniwersytetach w Europie i USA Guérot pracowała też w szeregu europejskich instytutów badawczych i think-tanków, a także nimi zarządzała. Jej książki („Why Europe Must Become a Republic” w 2016 r. oraz „The New Civil War – the Open Europe and its Enemies” w 2017 r.) stały się bestsellerami w Niemczech i innych krajach. Jej prace są tłumaczone i wydawane w całej Europie. W okresie od jesieni 2017 r. do wiosny 2018 r. Guérot piastowała stanowisko wizytującego profesora im. Alfreda Grossera na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie.