Robert Pfaller

Robert Pfaller jest profesorem filozofii i teorii kultury na Uniwersytecie Sztuki i Wzornictwa Przemysłowego w Linzu (Austria). Jest członkiem założycielem wiedeńskiego stowarzyszenia badań psychoanalitycznych „stuzzicadenti”. W 2007 roku otrzymał od Psychoanalytisches Seminar Zurich nagrodę „The Missing Link” za powiązanie psychoanalizy z innymi dziedzinami nauki w niemieckim wydaniu swojej książki „The Pleasure Principle in Culture: Illusions Without Owners” („Die Illusionen der anderen. Ueber das Lustprinzip in der Kultur”, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2002).