Postkeynesizm na pojutrze

dr Hanna Szymborska (Birmingham City University)

Od zarania kapitalizmu kwestia nierówności jest jednym z najbardziej pilnych wyzwań, przed którym stoją społeczeństwa krajów kapitalistycznych. W obecnej pandemii koronawirusa problem nierówności jest zarówno konsekwencją pandemii, z którą będą musieli poradzić sobie politycy, jak również czynnikiem, który przyczynił się do tak głębokiego załamania gospodarki w trakcie pandemii. Skala nierówności majątkowych, dochodowych i zdrowotnych będzie miała decydujący wpływ na to, jak dotkliwy będzie nadchodzący kryzys w najbliższych latach.

Dlaczego więc mówimy o postkeynesizmie na pojutrze? Pandemia koronawirusa przyczyniła się najprawdopodobniej do najgłębszego globalnego kryzysu gospodarczego od czasów Wielkiej Depresji. Ale już od kilku lat ekonomiści heterodoksyjni, w tym postkeynesiści, ostrzegali przed perspektywą kolejnego kryzysu. Wynika to z tego, że kryzys 2007-08 roku nie spowodował przełomu w sposobie myślenia w ekonomii i polityce gospodarczej. Obecny kryzys jest szansą na przemyślenie naszych systemów gospodarczych od nowa. Właśnie z tego punktu widzenia ważne jest zrozumienie potencjału idei postkeynesowskich na nadchodzące czasy.

Tematem wykładu będzie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ekonomia postkeynesowska może zaradzić nierównościom i pomóc zbudować bardziej egalitarne społeczeństwo w kontekście pandemii koronawirusa. Główną tezą wystąpienia będzie to, że idee postkeynesowskie są w stanie skutecznie zmniejszyć poziom nierówności w krajach kapitalistycznych, ponieważ postkeynesizm podkreśla strukturalne przyczyny nierówności i przedstawia systemowe rozwiązania dla polityki gospodarczej. Dr Szymborska przedstawi również wyzwania, jakie stoją, jej zdaniem, przed współczesnym ruchem postkeynesowskim i zaproponuje, jak postkeynesizm może się z nimi zmierzyć.