Re–Directing: East x Pedagogiki empatyczne

Seminarium i laboratorium „Przyszłe intymności”

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,

Globalny wstrząs ujawnił potrzebę zgłębienia tego, w jaki sposób można byłoby odpowiedzialnie i z uwagą współpracować w rzeczywistości fizycznego oddalenia. Podczas gdy przytłaczającym globalnym trendem wydaje się być zwiększenie czasu spędzanego przed urządzeniami elektronicznymi, zwracamy się do osób zaangażowanych w rozwijanie i pogłębianie praktyk, które poprzez narzędzia edukacyjne i strategie artystyczne badają intymność na odległość; do osób, zainteresowanych tworzeniem wspólnych przestrzeni uczenia się i oduczania, w których angażowany jest zarówno umysł, jak i ciało czy emocje. Wierzymy, że poszukujecie i zastanawiacie się nad nowymi sposobami utrzymywania lub rozwijania intymności poza lub za pomocą urządzeń i narzędzi cyfrowych. Chcemy stworzyć przestrzeń wymiany i wspólnych doświadczeń, aby pogłębić nasze zrozumienie możliwości i zagrożeń tej przestrzeni. Nasze laboratorium będzie szansą, by zebrać obserwacje, podzielić się doświadczeniami i praktykami oraz przetestować je w bezpiecznym środowisku naszego spotkania.

Nasze internetowe i offline seminarium/laboratorium Re–Directing: East (RDE) x Empathic Pedagogies przybierze formę wzajemnego uczenia się i oduczania, wspólnie tworzonych warsztatów, grupowej rezydencji dla międzynarodowych i lokalnych twórczyń i twórców, teoretyczek i teoretyków, organizatorek i organizatorów. Do tej pory seminarium RDE w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie organizowane było w formie fizycznego spotkania, w tym roku konieczne było przeniesienie go – przynajmniej częściowo – na rzeczywistość online. Chciałybyśmy uważnie obserwować tę sytuację w czasie rzeczywistym, sprawdzić, w jaki sposób możemy być razem mimo zachowania konieczności fizycznego dystansu, co być może nie jest sytuacją jednorazową, ale będzie towarzyszyć nam w przyszłości.

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w tym procesie i uczestnictwa w naszym laboratorium w październiku. Laboratorium będzie w pełni współtworzone przez uczestników i uczestniczki. Program będzie obejmował zajęcia grupowe i indywidualne oraz poznawanie naszych praktyk. Seminarium/laboratorium Re–Directing: East (RDE) x Empathic Pedagogies zgromadzi uczestniczki i uczestników z całego świata:
– 4 rezydentów/rezydentki online z międzynarodowej Sieci Pedagogik Empatycznych
– 4 rezydentów/rezydentki z Polski, którzy będą mieli szansę na miesięczny pobyt w U–jazdowskim.
Ponadto w działaniach weźmie udział 4–6 obecnych rezydentów i rezydentek, współpracowników i współpracowniczek U–jazdowskiego i Biennale Warszawa.

Miesięczne laboratorium grupowe w październiku zostanie poprzedzone spotkaniem wszystkich uczestniczek i uczestników online. Każda z osób zostanie poproszona pod koniec seminarium o podzielenie się pisemną refleksją lub scenariuszem działania, które później będą dostępne online.

Miesięczny pobyt online i offline:
1–30 października 2020
Termin składania wniosków:
15 lipca 2020.
Wyniki zostaną ogłoszone do 30 lipca 2020.

Język seminarium i laboratorium:
angielski

Seminarium obejmie:
– prezentację własnych praktyk i kontekstów działania;
– wspólne działania zaproponowane przez uczestników i uczestniczki;
– dyskusje;
– gromadzenie i udostępnianie zasobów;
– aktywację narzędzi online i offline.

Kto jest zaproszony do udziału:
Twórcy i twórczynie, teoretyczki i teoretycy, organizatorki i organizatorzy; osoby wykorzystujące pedagogiki empatyczne na styku sztuki, edukacji i aktywizmu, osoby aktualnie mieszkające w Polsce.

Kim jesteśmy
Kuratorkami RDE 2020 są Marianna Dobkowska i Julia Harasimowicz z zespołu rezydencji U–jazdowskiego. Program realizowany jest we współpracy z Siecią Pedagogik Empatycznych (Red de Pedagogías Empáticas) i Biennale Warszawa.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jednym z największych centrów sztuki w Polsce; oferuje różnorodne programy, w tym wystawy, spektakle, pokazy filmowe i rezydencje. Zwraca szczególną uwagę na relacje między sztuką a społeczeństwem, a także interdyscyplinarność, interaktywność, produkcje site-specific, różne formy współpracy, nawiązywanie kontaktów i koprodukcję. To przestrzeń eksploracji artystycznej, badań, warsztatów i eksperymentów, więcej niż tradycyjna przestrzeń wystawiennicza.

Biennale Warszawa to interdyscyplinarna instytucja kultury prowadząca działalność artystyczną, badawczą, edukacyjną i społeczną. Działa na styku różnych dyscyplin, łącząc obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i badań, a także aktywizmem społecznym.

Międzynarodowa Sieć Pedagogik Empatycznych (Red de Pedagogías Empáticas) skupia instytucje kultury i niezależnych przedstawicieli z Meksyku, Kostaryki, Kolumbii, Chile, Brazylii, Hiszpanii, Norwegii i Polski, którzy w perspektywie wspólnego dobrobytu działają jako żywa i wielokulturowa agencja zajmująca się badaniem hybrydyzacji i granic między praktykami artystycznymi i edukacyjnymi dotyczącymi zmian społecznych. Organizuje międzynarodowe i lokalne spotkania, tworzy grupy badawcze i laboratoria w celu opracowania strategii społeczności, narzędzi analitycznych oraz metod i praktyk samokrytyki, które następnie wdraża w swoich działaniach i programach publicznych.

Jak aplikować

Jak aplikować:
Elektroniczną wersję zgłoszenia proszę przesłać w jednym dokumencie na adres: opencall@u-jazdowski.pl – plik PDF (w języku angielskim).

Zgłoszenie powinno zawierać:
krótką biografię (do 200 słów);
krótką wypowiedź przedstawiającą zainteresowanie nieformalną edukacją/pedagogiką empatyczną. Nie chcemy narzucać z góry określonej formy wypowiedzi; docenimy kreatywne, narracyjne i innowacyjne formaty, które pozwolą nam lepiej zrozumieć twoją praktykę (maksymalnie 500 słów lub na przykład 3 minuty nagrania);
propozycję działania, które przedstawi i aktywuje twoją praktykę i metodologię w grupie seminaryjnej. Zostanie zaprezentowana podczas naszego seminarium, w grupie 10–14 osób, w dwóch lub trzech sesjach online z możliwością przedłużenia ich offline, indywidualnie przez uczestników, podczas późniejszego seminarium. Interesują nas działania i dynamiki, które:
– poszukają nowych sposobów tworzenia intymności na odległość;
– nie wyczerpują umysłu i ciała;
– prowadzą od działalności online do praktyk offline;
– tworzą wspólne przestrzenie online i offline;
– zwracają uwagę na równowagę między sposobami myślenia i sposobami działania;
– dążą do eksperymentalnych sposobów indywidualnego i zbiorowego uczenia się.
Format propozycji: maksymalnie jedna strona i potencjalnie do pięciu zdjęć/ilustracji.

Co oferujemy:
– honorarium w wysokości 3500 zł;
– przestrzeń mieszkalną i roboczą oraz pokrycie kosztów podróży do i z Warszawy dla osób mieszkających w Polsce;
– przyjęcie do programu U–jazdowski i Biennale Warszawa.

Wyniki naboru

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Sieć Pedagogik Empatycznych oraz Biennale Warszawa ogłaszają wyniki naboru na rezydencje i seminarium Re–Directing: East x Empathic Pedagogies. Future Intimacies 2020.

Grupa w składzie: Amado Cabrales, Marianna Dobkowska, Julia Harasimowicz, María Paola Malavasi L., Aisel Wicab, wybrała  spośród ponad 40 zgłoszeń ośmioro uczestników, uczestniczek i duetów.

Polscy uczestnicy i uczestniczki:
Ola Andrzejewska i Kathryn Zazenski
APE (Piotr i Andrzej)
Ewa Hubar
Kasper Lemiesz

Uczestnicy i uczestniczki z Sieci Pedagogik Empatycznych:
Lia García
Tonatiuh López (T.)
Daniel Godinez Nivón & Krisztian Gabor Torok
Daniela Whaley

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy wszystkim aplikującym za przesłane zgłoszenia.

Internetowe i offline seminarium/laboratorium Re–Directing: East x Empathic Pedagogies przybierze formę wzajemnego uczenia się i oduczania, wspólnie tworzonych warsztatów, grupowej rezydencji dla międzynarodowych i lokalnych twórczyń i twórców, teoretyczek i teoretyków, organizatorek i organizatorów. Do tej pory seminarium RDE w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie organizowane było w formie fizycznego spotkania, w tym roku konieczne było przeniesienie go – przynajmniej częściowo – do rzeczywistości online.