Program pierwszej edycji Biennale Warszawa 2019 „Zorganizujmy swoją przyszłość!” stanowił podsumowanie, uzupełnienie i rozwinięcie działań instytucji w latach 2017–2019, skoncentrowanych wokół tematów związanych z nowymi projektami politycznymi, alternatywami ekonomicznymi, społecznymi, ekologicznymi, edukacyjnymi. Trzon programu Biennale 2019 tworzyły cztery zgromadzenia: Polskie Forum Społeczne, Forum Wschodnioeuropejsko–pólnocnoafrykańsko–bliskowschodnie, Konwencja rolniczek i Tras-unie. To wokół nich skoncentrowany został program wizualny, performatywny i dyskursywny. Przez ponad dwa lata twórcy, badacze i aktywiści wspólnie zastanawiali się jak powinna wyglądać nasza przyszłość, w jaki sposób może zostać zorganizowana, jakie formy instytucjonalne byłyby najbardziej odpowiednie, by można było wyjść poza apokaliptyczne wizje przyszłości, które zdominowały nasze życie polityczne, społeczne i kulturalne. W trakcie pierwszej edycji biennale dyskutowano i tworzono alternatywne organizacje i instytucje, które byłyby w stanie zaproponować inną wizję przyszłości, opartą na takich wartościach jak demokracja, postęp, solidarność.

Pierwsza edycja Biennale Warszawa „Zorganizujmy swoją przyszłość!” – interdyscyplinarnego wydarzenia poświęconego projektowaniu przyszłości, poszerzaniu granic wyobraźni społeczno-politycznej i testowaniu pozytywnych alternatyw dla obecnych rozwiązań miała miejsce w Warszawie w maju i czerwcu 2019 r. W maju i czerwcu 2019 roku wszystkie osoby zaproszone przez kuratorów do włączenia się w zbiorowe przygotowanie biennale wzięły udział w 56 wydarzeniach. Aż 41 z tych wydarzeń zostało zaplanowanych specjalnie na biennale. Program Biennale został podzielony na cztery bloki: demokracja bezpośrednia, edukacja demokratyczna, transnarodowa metropolia i transnarodowa solidarność. Składają się na niego spektakle teatralne, koncerty, wystawy, wykłady, konferencje, warsztaty, wycieczki, pokazy filmowe, kongresy, zjazdy i debaty. 108 prezentacji, 16 lokalizacji. Przestrzenie prezentacyjne zlokalizowane były w siedzibie Biennale Warszawa przy Marszałkowskiej 35/40 oraz na scenach i w siedzibach partnerskich instytucji kultury takich jak: Nowy Teatr, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatr Powszechny, TR Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej U-jazdowski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Pragi. Działania BW2019 były organizowane także w mniej oczywistych dla publiczności miejscach Warszawy: w pustym budynku szkoły przy ulicy Skaryszewskiej, na bazarze przy ulicy Namysłowskiej, na ulicy Kijowskiej, na trasie z Muranowa do Śródmieścia, na Placu Zamkowym, na Trasie W-Z i na Placu Konstytucji.