Biennale Warszawa 2022 — przygotowania

Technologie są dziś polem bitwy o naszą przyszłość. To w nich i poprzez nie zdecydują się najważniejsze kwestie dotyczące naszego życia i świata. Dzisiaj to my – a nie politycy i koncerny technologiczne – powinniśmy odpowiedzieć na pytanie o to, jakich technologii w przyszłości chcemy, a jakich nie chcemy. Dlatego tym zagadnieniom poświęcimy drugą edycję biennale, która odbędzie się w czerwcu i lipcu 2022 roku.

Poprzez technologie cyfrowe obserwujemy najważniejsze współczesne zjawiska: autorytaryzm, płynność kapitału, wywłaszczenia z danych, zawłaszczanie przez koncerny technologiczne naszej intymności, katastrofę klimatyczną i polityki natury, automatyzację niemal każdego obszaru naszego życia, sztuczną inteligencję czy nowe pola wydobycia surowców koniecznych do produkcji urządzeń cyfrowych. Podczas Biennale Warszawa 2022 przyjrzymy się technologiom pod kątem algorytmów, które nadają kierunek naszemu życiu, kształtują reguły funkcjonowania społeczności oraz sposoby uprawiania polityki. Równie ważna będzie refleksja o nowej technologicznej infrastrukturze świata i cyfrowej ekologii. Żeby mieć sprawczość w tych obszarach, warto zrozumieć dynamiczne procesy z dziedziny technologii i odpowiedzieć między innymi na takie pytania:

Jak stworzyć sieci oparte na zaufaniu?

Jak sztuczna inteligencja ma się do polityki? A do ludzkiej psychiki?

Czy na podstawie danych z Google’a można dokładnie zrekonstruować życie człowieka? I czy chcemy, żeby korporacje technologiczne wykorzystywały nasze słabości, choroby, uzależnienia i najintymniejsze doznania, by efektywniej sprzedawać nam produkty?

Czy to prawda, że na świecie jest ponad 8,6 milionów centrów przetwarzania danych, które zajmują powierzchnię półtora raza większą niż Paryż, a hasztag #climatechange na Twitterze odpowiedzialny jest za emisję 70 kg CO2 rocznie?

Czy blockchain to nowa szansa na demokratyczną współpracę i solidarność, czy raczej libertariański koszmar?

Czy nakarmione naszymi danymi algorytmy wiedzą o nas więcej niż my sami?

Czy technologie określają dzisiaj granice naszej wolności i definiują to, co możemy, a czego nie możemy zrobić?

Równie ważne jak prace krytyczne wobec technologii i związanych z nimi zjawisk będą wyprawy poza Dolinę Krzemową i jej ograniczenia: tworzenie i prezentacja prototypów technologicznych, a więc sytuacji, relacji społecznych, obiektów, organizacji, wynalazków, idei, procesów czy usług, które zrywają z logiką wydobycia (surowców, danych) oraz wyzysku ludzkiej pracy i proponują realne alternatywy dla status quo. Do ich współtworzenia zaprosiliśmy artystów i artystki, badaczy i badaczki, projektantów i projektantki, osoby zajmujące się nauką i aktywizmem, a także polskie i międzynarodowe instytucje, organizacje oraz przedstawicieli i przedstawicielki nieformalnych i formalnych inicjatyw.

W związku z ograniczeniami finansowymi wywołanymi pandemią, a także restrykcjami w sferze działalności publicznej druga edycja biennale nie mogła się odbyć zgodnie z planem w roku 2021. Jednak od jesieni 2021 roku skupiamy naszą działalność wyłącznie na przygotowaniach do Biennale Warszawa 2022. Nasza siedziba przy ul. Marszałkowskiej (MA3450) została zaadaptowana na miejsce spotkań i pracy warsztatowej, z myślą o wizytach studyjnych, rezydencjach i produkcji nowych prac.