Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „Chata”, filia na Białołęce