Joanna Bednarek

Philosopher, translator, writer, member of the editorial staff of “Praktyka Teoretyczna,” she published, among others, in “Teksty Drugie,” “Political Critique,” and “Czas Kultury.” Author of books: Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki (2012), Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię? (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016), Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2017) and O pochodzeniu rodziny (Wydawnictwo WBPiCAK, 2018). Her literary writing was published in such magazines as “Czas Kultury,” “Wakat” and “FA art.” Member of the Committee of the Juliusz Upper Silesian Literary Award.