Pamela Bożek

Interdyscyplinarna artystka wizualna; studentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, absolwentka Wydziału Rzeźby w.w; laureatka stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019); inicjatorka i facylitatorka mikro-marki introligatorskiej Notesy z Łukowa, która jako artystyczny projekt oparty na partycypacji wspiera ekonomicznie uchodźczynie przebywające w Ośrodku dla Cudzoziemców i Cudzoziemek w Łukowie.

Notesy z Łukowa – partycypacyjny projekt artystyczny realizowany od początku 2018 roku we współpracy z uchodźczyniami mieszkającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców i Cudzoziemek w Łukowie – inicjatywa introligatorska i lokalna mikro-marka, w ramach której wytwarzane są notesy. Działanie ma formułę otwartą, a nowe uczestniczki mają możliwość dołączenia w dowolnym momencie i nauczenia się techniki od poprzedniczek. Autorki notesów oczekują wraz z rodzinami na decyzję polskiej administracji w sprawie przyznania ochrony międzynarodowej, pochodzą z Czeczenii, Tadżykistanu, Dagestanu. Często pobyt tymczasowy w ośrodku przedłuża się i trwa latami, a jego mieszkanki i mieszkańcy żyją w ciągłej niepewności. W swoich ojczyznach doświadczały prześladowań, dyskryminacji lub dramatycznych konsekwencji konfliktów wewnętrznych państw.
Notesy są szyte ręcznie z materiałów pochodzących z recyklingu. Dzięki podejmowanej przez Pamelę Bożek w ramach projektu współpracy z artystkami i artystami, instytucjami, organizacjami i miejscami komercyjnymi udaje się rozwijać umiejętności, zaplecze i zakres działań, a w konsekwencji rozszerzać możliwości wsparcia ekonomicznego migrantek, których sytuacja finansowa i prawna jest bardzo trudna, a one same zagrożone są wielowymiarowym wykluczeniem jako kobiety, muzułmanki, matki wychowujące więcej niż dwoje czy troje dzieci, kobiety biedne, wykonujące prace poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, osoby niemówiące językiem lokalnym.  
Osobowości prawnej i wsparcia od początku trwania projektu udziela Stowarzyszenie “Dla Ziemi”, aktualnie posiadające działalność gospodarczą, dzięki czemu autorki otrzymują legalne umowy, a notesy weszły do pełnowymiarowej sprzedaży.