Maja Dobiasz-Krysiak

Antropolożka kultury i edukatorka kulturowa. Koordynatorka programów edukacji kulturalnej i medialnej w Centrum Edukacji Obywatelskiej, autorka publikacji, tekstów, materiałów edukacyjnych i programów. Pracuje w międzynarodowym programie edukacji medialnej Mind Over Media. Szkoła Krytycznego Myślenia realizowanym w sześciu europejskich państwach i w USA, który ma na celu pomoc uczennicom, uczniom, nauczycielkom i nauczycielom interpretować przekazy medialne i rozpoznawać medialną propagandę. Prowadzi program Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w MOS-ach i MOW-ach nagrodzony Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej w 2018 roku. Ukończyła kurs trenerski Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Napisała pracę doktorską w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego o edukacji alternatywnej w Polsce w dobie przełomu demokratycznego. Prowadzi zajęcia ze studentami i studentkami kierunków humanistycznych i społecznych. Ekspertka w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej.