Sarah Israel

Dramaturżka, po studiach w Akademii Teatralnej im. Augusta Everdinga pracowała w Schauspiel Stuttgart. Od 2013 roku jest zaangażowana w (między)narodowe projekty taneczne i teatralne. Współpracowała regularnie z czadyjskim choreografem i tancerzem Taigué Ahmedem. Realizowała również projekty w kraju i za granicą z takimi artystami jak Thanapol Viruhakul (Bangkok), Anna Konjetzky (Monachium) i Rogelio Orizondo Gomez (Kuba). Od 2015 do 2018 roku kierowała monachijskim RODEO Festival. Od 2018 roku należy do kierownictwa Performing Arts Festival Berlin.