a/political

a/political bada radykalną wiedzę z perspektywy terroru kulturowego, pozwalając wybrzmieć głosom, które podważają dominujące narracje naszych czasów. a/political jako kolektyw podejmuje współpracę z artystami i artystkami oraz działaczami i działaczkami przy projektach, które wcześniej uznano za niemożliwe do zrealizowania ze względu na ich temat, skalę i złożoność.

www.a-political.org