Agency of Singular Investigations (ASI)

Agency of Singular Investigations została założona w 2014 roku w Moskwie przez artystkę Annę Titovą oraz artystę i pisarza Stanisława Shuripę. ASI analizuje przestrzeń narracji na styku komunikacji i praktyki artystycznej. Działalność ASI odnosi się do różnych form dyskursu i procedur przywłaszczania i reinterpretacji obrazów i pojęć, zarówno w sposób masowy, jak i jednorazowy. Wszystkie prace grupy – bez względu na to, czy odnoszą się do praktyki, czy teorii – pomyślane są jako odpowiedzi na konkretne wyzwania stawiane przez doświadczenie historyczne i jego efekty na aktualną sytuację. Łącząc elementy fikcji i dokumentu, krytykę reprezentacji i rekonstrukcji przestrzeni społecznych, ASI postrzega swoją działalność jako wspieranie demontażu hierarchicznych i patriarchalnych form, które w dalszym ciągu dominują w naszej sferze społeczno-kulturowej, a także ułatwienie przekształcania jej w bardziej otwarte, demokratyczne i emancypacyjne środowisko. Najnowsze i aktualne wystawy ASI to m.in.: Flower Power. Archive (Muzeum Sztuki Współczesnej w Moskwie, 2019), Petition of the Initiative Group (CCI Fabrika, 2018) i park Dystopia (PERMM, 2017). Projekty grupowe, w których uczestniczyli, były prezentowane m.in. na V Uralskim Industrialnym Biennale, I Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej w Rydze, I Triennale Współczesnej Sztuki Rosyjskiej, VI Moskiewskim Biennale Sztuki Współczesnej i Manifesta X. Obydwoje artyści mieszkają i pracują w Moskwie.