Monika Bakke

Profesorka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ostatnio wydała „Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu”.