Clara Balaguer

Clara Balaguer jest pracownicą kultury i kolporterką szarej literatury. W latach 2010–2018 tworzyła program kulturalny wraz z wiejskimi, podmiejskimi i rozproszonymi społecznościami na Filipinach w ramach OCD – przestrzeni rezydencyjnej i platformy praktyk społecznych. W 2013 roku współtworzyła Hardworking Goodlooking, chałupnicze wydawnictwo zainteresowane materialnością języków wernakularnych, kolektywizacją autorstwa i wartością błędów. Obecnie tworzy i publikuje podstawy programowe w basis voor aktuele kunst (BAK) jako szefowa Civic Praxis (Community Portal), w Willem de Kooning Academy jako badaczka i wykładowczyni praktyk społecznych, w Piet Zwart Institute jako położna eksperymentalnych wydawnictw oraz w Sandberg Institute jako nauczycielka na Wydziale Sztuki Brudnej. Często korzysta z kolektywnych lub indywidualnych aliasów, które ujawniają jej rolę organizacyjną w danych projekcie. Najnowszym z nich jest To Be Determined. Prezentowała swoje prace i wykłady m.in. w Walker Art Center (Minneapolis), Harvard GSD, Strelka (Moskwa), Asia Culture Center (Gwangju), Singapore Art Museum i Hangar (Barcelona). Mieszka i pracuje w Rotterdamie.